• ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  • ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Τομέας Υγεία Πρόνειας

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας – Πρόνοιας Οι απόφοιτοι της ειδικότητας αυτής αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες , ώστε να συμβάλλουν στην…

Συνέχεια ...

Τεχνολογικών Εφαρμογών

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών 1. Τομέας Πληροφορικής που έχει τις ειδικότητες Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ…

Συνέχεια ...

Διοίκησης & Οικονομίας

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον…

Συνέχεια ...

Γεωπονίας, Τροφίμων & Διατροφής

Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 1. Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής που έχει τις ειδικότητες Τεχνικός…

Συνέχεια ...