• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ2
  • ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  • ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Πληροφορικής …

Τομέας Πληροφορικής Ειδικότητες   Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,        

Συνέχεια ...

Τομέας Υγείας …

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας Ειδικότητες Βοηθός Νοσηλευτή Οι απόφοιτοι της ειδικότητας αυτής αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες , ώστε…

Συνέχεια ...

Μηχανολογίας …

Τομέας Πληροφορικής Ειδικότητες Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τομέας Μηχανολογίας που έχει τις ειδικότητες Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών…

Συνέχεια ...